τηλ。::
ΚίναΜηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνκατασκευαστής
188足彩比分预测

Διεθνής有限公司εξοπλισμού海达,ΕΠΕ

  • ποιότηταςυφαντικόςεξοπλισμόςδοκιμήςεργοστάσιο
  • ποιότηταςΜηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνεργοστάσιο
  • ποιότηταςκραδασμοίεξοπλισμόδοκιμώνεργοστάσιο
  • ποιότηταςΥδραυλικήεκτατήμηχανήδοκιμήςεργοστάσιο
热门Προϊόντα

είμαστεκαλήςποιότηταςπρομηθευτήςτουΜηχανέςδοκιμήςεργαστηρίων,Περιβάλλοντοςθαλάμουδοκιμής,εκτατήμηχανήδοκιμήςαπότηνΚίνα。

ΜηχανήδοκιμήςδόνησηςμεταφορώνπροσομοίωσηςχαρτοκιβωτίωνγιατηδοκιμήσυσκευασίαςISTA

ΜηχανήδοκιμήςδόνησηςμεταφορώνπροσομοίωσηςχαρτοκιβωτίωνγιατηδοκιμήσυσκευασίαςISTA

καλάτερητιμή
Συγκολλητικοίμηχανή/εξοπλισμόςελεγκτώνεκτατήςδύναμηςαποφλοίωσηςμετονέλεγχουπολογιστών

Συγκολλητικοίμηχανή/εξοπλισμόςελεγκτώνεκτατήςδύναμηςαποφλοίωσηςμετονέλεγχουπολογιστών

καλάτερητιμή
Σταθερήμηχανήεργαστηριακώντεσταιθουσώνυγρασίαςθερμοκρασίας

Σταθερήμηχανήεργαστηριακώντεσταιθουσώνυγρασίαςθερμοκρασίας

καλάτερητιμή
ΘερμοκρασίαCanstantκαιπεριβαλλοντικόςπερίπατοςαιθουσώνδοκιμήςυγρασίαςστούφος

ΘερμοκρασίαCanstantκαιπεριβαλλοντικόςπερίπατοςαιθουσώνδοκιμήςυγρασίαςστούφος

καλάτερητιμή
UVεπιταχυνόμενοςδιάβρωσηςγήρανσηςεξοπλισμόςδοκιμήςUVφωτόςαιθουσώνπεριβαλλοντικός

UVεπιταχυνόμενοςδιάβρωσηςγήρανσηςεξοπλισμόςδοκιμήςUVφωτόςαιθουσώνπεριβαλλοντικός

καλάτερητιμή
Προγραμματίσημηαίθουσαυγρασίαςθερμοκρασίαςδοκιμής/ελεγχόμενηυγρασίααίθουσαδοκιμής

Προγραμματίσημηαίθουσαυγρασίαςθερμοκρασίαςδοκιμής/ελεγχόμενηυγρασίααίθουσαδοκιμής

καλάτερητιμή
Ηλεκτρονικήμηχανήδοκιμήςπτώσης,δοκιμήεξεταστικούεξοπλισμούσυσκευασίαςISTAοβαθμόςζημίας

Ηλεκτρονικήμηχανήδοκιμήςπτώσης,δοκιμήεξεταστικούεξοπλισμούσυσκευασίαςISTAοβαθμόςζημίας

καλάτερητιμή
ΣυσκευάζονταςεξοπλισμόςδοκιμήςελέγχουISTA PLCγιατηνκεκλιμένηδοκιμήαντίκτυπου

ΣυσκευάζονταςεξοπλισμόςδοκιμήςελέγχουISTA PLCγιατηνκεκλιμένηδοκιμήαντίκτυπου

καλάτερητιμή
ΔοκιμήσυσκευασίαςμεταφορώνISTAπροσομοίωσηςμετονελεγκτήεπίδειξηςLCD

ΔοκιμήσυσκευασίαςμεταφορώνISTAπροσομοίωσηςμετονελεγκτήεπίδειξηςLCD

καλάτερητιμή
ΜηχανήδοκιμήςσυμπίεσηςχαρτοκιβωτίωνLCDγιαISTAπουσυσκευάζειτηνικανότητα2T

ΜηχανήδοκιμήςσυμπίεσηςχαρτοκιβωτίωνLCDγιαISTAπουσυσκευάζειτηνικανότητα2T

καλάτερητιμή
Ηλεκτρονικόςενιαίοςστηλώνμηχανώνταινιώνεξοπλισμόςδοκιμήςφλούδαςυλικόςεκτατός

Ηλεκτρονικόςενιαίοςστηλώνμηχανώνταινιώνεξοπλισμόςδοκιμήςφλούδαςυλικόςεκτατός

καλάτερητιμή
ΣυσκευάζονταςεξοπλισμόςδοκιμήςASTM D6055 ISTAγιατηδοκιμήδύναμηςσφιγκτηρών

ΣυσκευάζονταςεξοπλισμόςδοκιμήςASTM D6055 ISTAγιατηδοκιμήδύναμηςσφιγκτηρών

καλάτερητιμή
Μηχανήδοκιμήςεπίπλωνδιάρκειαςκαναπέδωνμετονπρογραμματίσημοελεγκτή

Μηχανήδοκιμήςεπίπλωνδιάρκειαςκαναπέδωνμετονπρογραμματίσημοελεγκτή

καλάτερητιμή
ΑδιάβροχηκαθολικήβροχήπουψεκάζειτονεξοπλισμόδοκιμήςIP IPX5 / IPX6

ΑδιάβροχηκαθολικήβροχήπουψεκάζειτονεξοπλισμόδοκιμήςIP IPX5 / IPX6

καλάτερητιμή
符合RoHSκαιαλόγονο - ελεύθερηπεριβαλλοντικήοπτικήμετρώνταςμηχανήσυσκευώνανάλυσης

符合RoHSκαιαλόγονο - ελεύθερηπεριβαλλοντικήοπτικήμετρώνταςμηχανήσυσκευώνανάλυσης

καλάτερητιμή
Ηλεκτρομαγνητικοίμηχανήδοκιμήςδόνησηςδονητών/εξοπλισμόςμέτρησηςδόνησης

Ηλεκτρομαγνητικοίμηχανήδοκιμήςδόνησηςδονητών/εξοπλισμόςμέτρησηςδόνησης

καλάτερητιμή
Αυτόματαόργαναδοκιμήςυλικούεγγράφουκαισυσκευασίας/μηχανήδοκιμήςταινιών

Αυτόματαόργαναδοκιμήςυλικούεγγράφουκαισυσκευασίας/μηχανήδοκιμήςταινιών

καλάτερητιμή
Καθολικέςυπολογιστώνμηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνδοκιμήςελέγχουυδραυλικέςεκτατέςγιατηνεκτατήδοκιμήδύναμης

Καθολικέςυπολογιστώνμηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνδοκιμήςελέγχουυδραυλικέςεκτατέςγιατηνεκτατήδοκιμήδύναμης

καλάτερητιμή
ΚαθολικόσύστημαελέγχουλογισμικούμηχανώνTM2101εκτατήςδύναμηςεξεταστικό

ΚαθολικόσύστημαελέγχουλογισμικούμηχανώνTM2101εκτατήςδύναμηςεξεταστικό

καλάτερητιμή
ΤοPIDευφυέςρυθμίζειτησταθερήυγρασίαθερμοκρασίαςαιθουσώνδοκιμήςπεριβάλλοντος

ΤοPIDευφυέςρυθμίζειτησταθερήυγρασίαθερμοκρασίαςαιθουσώνδοκιμήςπεριβάλλοντος

καλάτερητιμή
Περισσότεραπροϊόντα

ιστορία.

Η ιστορία του διεθνούς κοβαλτίου εξοπλισμού Haida, ΕΠΕ Co. εξοπλισμού Haida Dongguan, ΕΠΕ που καθιερώνεται τον Οκτώβριο του 2004 1$ος ο πενταετής (2005~2009) Το 2005 Ο ελεγκτής δύναμης έκρηξ�...

Ποιοτικόόςλεγος

Τοεργαστήριο

υπρεσόες.

Διεθνέςκοβάλτιοεξοπλισμού海达,ΕΠΕΗακόλουθηεπιχειρησιακήδιαδικασίαστρεφόμαστεσε:Διαδικασίαομάδαςπωλήσεων:Καθορίζειτιςθέτονταςπροσδοκίεςπελατών,πουδημιουργο...

Ηομάδαμας

Διεθνέςκοβάλτιοεξοπλισμού海达,ΕΠΕΗαποστολήμαςείναιπαραδίδειτονκαλύτεροεξοπλισμόδοκιμήςστουςπελάτεςμας。Τεχνικά,海达έχει4κύριαανεξάρτητασυστήματατηςΕ&Α,τηςπαραγωγής,τ...

Ηκατασκευήκαισυγκεντρώνειτηςπεριβαλλοντικήςαίθουσαςδοκιμής

ΠερίποςΕμμίς.
Labtester blongστηδιεθνή有限公司εξοπλισμού海达,ΕΠΕΣχεδιάγραμμαεπιχείρησης海达πουκαθιερώνεταιτο2004年στηνπόλη东莞,πούείναιη«ΣίλικονΒάλεϋ»τηςβιομηχανίαςπαγκόσμιαςκατασκευής。Είναιμιαεπικυρωμένηεθ...
γίρουεργοστασίων
Διεθνής有限公司εξοπλισμού海达,ΕΠΕΤο海达συμμετέχειεπαγγελματικάστηνπαραγωγήκαιτιςπωλήσειςτωνδιάφορωνειδώνεξοπλισμούδοκιμής。Οικύριεςσειρέςπεριλαμβάνουντιςμηχανέςδοκιμήςεγγράφου&συσκευασίας(P&P),τ...
Ποιοτικόόςλεγος
Σύστημαεξασφάλισηςποιότητας海达:Ικανοποίησηπελατών:Το海达πραγματοποιείτακτικάτιςέρευνεςικανοποίησηςπελατώνγιαναπροσδιορίσειτιςευκαιρίεςγιατηβελτίωση。Οιέρευνεςθατρέξουναπότηνομάδαεξυπηρέτηση...
μαςΕλάτεσεεπαφήμεΣ
Διεύθυνση:6οπάτωμα,κτήριο荣达,δρόμοςYuanwubian,περιοχή南城东莞市,Κίνα(ηπειρωτικήχώρα)
Τηλέφωνοεργασίας:
86-0769-89201068(Οχρόνοςεργασίας)
Φαξ:86-0769-89280809
188足彩比分预测
6οπάτωμα,κτήριο荣达,δρόμοςYuanwubian,περιοχή南城东莞市,Κίνα(ηπειρωτικήχώρα)
τηλ。::86-0769-89201068
移动网站 隐私政策 ΚίνακαλήςποιότηταςΜηχανέςδοκιμήςεργαστηρίωνπρομηθευτής。188bet体育官网育官网